Utbildningar

  • Bild och Form, Estetiska programmet, Sturegymnasiet, Halmstad. (2004-2007)

Grundläggande bred estetisk gymnasieutbildning inom bild och form.

  • Serie- och Bildberättarprogrammet, 150HP, Högskolan i Gävle. (2007-2010)

Sveriges enda högskoleutbildning inom serietecknande och annat grafiskt bildberättande. Utbildningen innehåller bland annat uppgifter inom dramaturgi, formlära, längre serier, seriestrippar, karikatyrer, webdesign, animation och ett eget projektarbete (30HP).

Jag läste projektarbetet inom Serier VT 2009, där jag gjorde en serie med inriktning på tekniken med digitala raster. Jag läste även projektarbetet inom Bildberättande VT 2010 där jag inriktade mig på olika former av digitalt målande.

  • Klimatserier!, Serietecknarskolan i Malmö, en termin 50%. (2009)

En kurs som gick i samband med COP15 mötet i Köpenhamn 2009 och i samarbete med bland annat Malmö Miljöförvaltning. Kursen innehöll teori, diskussioner och praktik inom serietecknande och frågor om miljöpåverkan och klimathotet. Som avslutning hölls en utställning i Malmö Miljöförvaltnings monter under klimatmötet i Köpenhamn.